fbpx

Letní zahrádky jsou nejen v Praze oblíbeným místem snad pro všechny generace. Někteří preferují ty pivní, někteří si rádi sednout pod slunečník za horkého dne a vychutnají si ovocný pohár, no a jiní si zas léto neumí představit bez kafíčka a oblíbené knihy za doprovodu zvuků rušné ulice.

Zahrádky jsou oblíbené nejen u zákazníku, ale také u majitelů zahrádek. Věděli jste například, že tržby podniků se zahrádkami se zvyšují až o 30% v závislosti na velikosti podniku. Otevření venkovní zahrádky by tak mohlo znít pro uši majitele jako rajská píseň, co ale všechno obnáší otevření byť jen jednoho stolku před prostory restaurace, hospody či kavárny?

Problémy při otevření zahrádky pro vlastní restauraci, bistro nebo kavárnu

Než se pustíte do labyrintu byrokracie je na místě položit si několik důležitých otázek a zvážit několik podstatných faktů!

 • Budou vaši zaměstnanci zvládat obsloužit více stolů, aby to nebylo na úkor kvality, nebo bude lepší zaměstnat dalšího zaměstnance i s tím rizikem, že léto bude deštivé a zahrádka bez návštěvníků?
 • Máte dostatečné finance na vybavení zahrádky, které musí být odolné všem rozmarům přírody?
 • Při realizaci výstavby zahrádky budete spoléhat samy na sebe, nebo na zkušenosti firmy, která vám vybuduje zahrádku na klíč?
 • Máte dostatečné finance na nábytek, deštníky či střechu, v případě potřeby podlahu a dekoraci?

Byrokracie související s otevřením zahrádky

V případě, že na všechny tyto otázky máte jasnou odpověď a zahrádka se stále jeví jako super řešení právě pro vás, dostáváme se k nepříjemné části. Byrokracie. Ale znáte to! Kdo se bojí, nesmí do lesa! Pojďme si tedy shrnout, co všechno k realizaci potřebujete:

Právní věci a statní osoby:

 1. jednání s památkáři
 2. Silniční správní úřad, pokud je to chodník nebo vedle silnice

Co budete potřebovat?

 1. Vyplněná žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací s podrobnými specifikacemi vašeho plánovaného projektu
 2. kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku,
 3. detailní plánek s přesným zakreslením záboru a uvedením rozměrů,
 4. souhlasné stanovisko vlastníka komunikace,
 5. vyjádření Policie ČR k případnému ovlivnění bezpečnosti či plynulosti silničního provozu,
 6. kopii zápisu o zřízení provozovny,
 7. doklad o užívání provozovny,
 8. smlouvu o zajištění úklidu a likvidace odpadů,
 9. kopii kolaudačního rozhodnutí (pokud se jedná o nový provoz),
 10. vyplněný formulář ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku podle platné vyhlášky,
 11. souhlasné stanovisko odboru památkové péče.

Jestliže jste článek dočetli až sem a nezakleli se, máte z půlky vyhráno teď je ten pravý čas začít řešit všechny papíry, abyste s prvními paprsky i vy mohli své hosty obsloužit na zahrádce – tolik vyhledávané oáze pro všechny milovníky léta!